látogató számláló
Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ
     
 


Hasznos tudnivalók

Fogalmak:

Szennyvíztisztító kisberendezés: Olyan kisberendezés (műtárgy), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, teljes értékű biológiai tisztítási folyamattal a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít.

Az egyedi / háztartási szennyvíztisztító kislétesítmény:
Olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. Energiát nem igényel!

Engedélyezés: 500 m3 / év várható kibocsátás alatt az illetékes jegyzőhöz kell fordulni, tehát jegyzői hatáskör az engedélyezés, amennyiben lakossági, saját célú a szennyvízkibocsátás és szikkasztásra vagy gyökérzónában elszivárogtatásra kerül a tisztított víz.

Oldómedence: A szennyvíztisztításra szolgáló műtárgyak egyike, amelynek a feladata az iszap visszatartása, valamint a szerves anyagok aerob fermentációval (mikroorganizmusokban végbemenő anyagcserefolyamat, melynek eredménye a szervesanyag lebomlása) való feltárása.

Szikkasztómező-szikkasztóárok: A talaj vízelvezető képességét kihasználva a jogszabályban rögzített határértékeknek megfelelő, környezetre teljesen ártalmatlan tisztított víz elszivárogtatása. Az eljárás lényege a szennyvíz teljes tisztítása (anaerob-aerob körülmények között egyaránt) után a tisztított víz szikkasztása, gyökérzónába vezetése. Alkalmazása csak egyedi szennyvíztisztító kisberendezések esetében lehetséges, oly módon, hogy az elfolyó vízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen!
Példa szikkasztómező tervezésére

Tisztító-szűrő mező: A talaj a benne lejátszódó fizikai, kémiai, biológiai folyamatok eredményeként a vízszennyező anyagokkal szemben szűrőként működik, és az előkezelt szennyvíz olyan mértékű tisztítását eredményezi, amely semmilyen veszélyt nem jelent a környezetre. Az eljárás lényege a szennyvíz előkezelése/anaerob tisztítása után az előkezelt/anaerob módon tisztított szennyvíz további szűrése, aerob tisztítása, majd szikkasztása. Alkalmazása oldómedencék esetében elengedhetetlen!
Példa tisztító-szűrő mező tervezésére

Oldómedence - Szennyvíztisztító kisberendezés közötti különbségek:
  • Oldómedencék esetében a biológiai tisztítás mintegy 1/3-át kitevő anaerob bomlás után a talajban, ill. a szűrő-szikkasztómezőben megy végbe az aerob tisztítási folyamat, míg a szennyvíztisztítókban a teljes folyamat lezajlik.
  • Az oldómedencék tisztítási hatékonysága nehezen ellenőrizhető, míg a szennyvíztisztítókból kibocsátott tisztított víz összetétele pontosan meghatározható.
  • A szennyvíztisztító kisberendezések telepítése állami támogatással már megvalósult, a Vidékfejlesztési Minisztérium útmutatója szerint azonban „Költségvetési forrásból, illetve európai uniós forrásból nem támogatható a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények programszerű telepítése.”
Teljes biológiai tisztítás: A szennyvíztisztítás során az előülepítés után az anaerob mikroorganizmusok a szerves anyagokat részben lebontják, majd a szennyezőanyagokat az aerob mikroorganizmusok (melyek közös jellemzője, hogy a lebontás oxidációs folyamataihoz a környezetükben - tehát a szennyvízben - szabad, oldott oxigént igényelnek) a környezet és a befogadó szempontjából szükséges mértékig, az engedélyező hatóság által előírt tisztítási határértékig bontják, illetőleg közegészségügyi szempontból ártalmatlanná teszik.

Anaerob folyamat: Általában a levegő kizárásával végbemenő kémiai folyamat, gyakorlatilag a szerves anyagok levegő távollétében, mikroorganizmusok hatására lejátszódó leépülésének része, amely a természeti átalakulások (pl. rothadás, erjedés), és a biodegradációs eljárások (pl. iszaprothasztás) során is szerepet játszik. A szerves anyagok a zsírsavakon, aldehideken, és alkoholokon keresztül hidrogénre, szén-dioxidra, metánra, kénhidrogénre és ammóniára bomlanak.

Aerob folyamat: Olyan kémiai átalakulás, többnyire mikroorganizmusok (aerob szervezetek) hatására végbemenő szerveranyag-leépülés (bomlás, fermentáció), amelynek feltétele a levegő, illetve az oxigén jelenléte. Jellemzője a természeti átalakulásoknak, (pl. korhadás) és az aerob hiodegradációs eljárásoknak (pl. komposztálás, szennyvíztisztítás). Az aerob bomlás eredményeként a szerves anyagok jelentős hőfejlődéssel, de jelentős bűz-, illetve szagképződés nélkül szén-dioxiddá és vízzé, nitritekké és nitrátokká, szulfitokká és szulfátokká, valamint foszfátokká alakulnak.
Kapcsolat

4181 Nádudvar, Kabai út 62.

Tel: +36 54 480 666

Fax: +36 54 480 233

Email: polyduct@polyduct.hu

Web: www.szennyviztisztito.com> Típus engedélyezési terv


Az EN 12566-3 európai szabványnak megfelel
KSzGySz