látogató számláló
Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ
     
 


 Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés
 Polydox 30

Polydox 30 egyedi szennyvíztisztító

Polydox 30 műszaki adatok

Kapacitás:30 LE (lakosegyenérték)
Névleges napi vízhozam4 m3 /nap
Anyag:Polietilén
Méret:2500 mm
Magasság:2500 mm
Térfogat:7 m3
Elektromos csatlakozás:230 V
Befolyó csatlakozóméret:DN160 PVC cső
Elfolyó csatlakozóméret:DN110 PVC cső
Energiafelhasználás:6 kWh/nap
Beépített elektromos kapacitás:0,826 KW
Tisztítási hatásfok:
 
 • KOIk : 90 %
 • BOI5 : 90 %
 • Lebegőanyag összes : 90 %
Tisztított szennyvíz elhelyezése:

Tartozékok:

 • Jelen ajánlat kizárólag a szennyvíztisztító kisberendezés, becsatlakozási és elvezetési pontok csatlakozóhelyeit, illetve 4db lépésálló zöldterületi fedlap árait tartalmazza.
 • Megrendelés esetén – külön ajánlat alapján - készek vagyunk a szükséges szikkasztó mező méretezésére és szállítására, esetlegesen a teljes rendszer telepítésére.

Ár: 4.038.600 Ft bruttó

Megrendelését a Kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken tudja leadni!
 

Telepítés:

Helyszín kiválasztás

 • A letelepítéshez szükség van egy 2,5x2,5m-es területre a munkagödör elkészítéséhez. 
 • 1 méter távolság megtartása szükséges a munkagödör és a legközelebbi épület között. Abban az esetben, ha a munkagödör mélysége meghaladná az épület alapjának a mélységét, akkor a védőtávolságot meg kell növelni 3-6 méterre. A TARTÁLY FÖLÉ TILOS ÉPÍTENI! 
 • Lehetőség szerint talajvíz mentes területet kell választani a telepítés helyszínéül. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges a tartály lehorgonyzására van szükség, melyhez keresse fel szakembereinket. 
 • Elhelyezhető a tartály gyalogosforgalomnak kitett útvonal alá, de ettől nagyobb terhelésnek (pl:személygépkocsi forgalom) TILOS kitenni.
 • Fás, erdős környezetében úgy kell telepíteni a tartályt, hogy annak 2,5m sugarú körzetében fa ne kerüljön. A későbbi növényzet telepítésénél pedig figyelembe kell venni azt, hogy annak a gyökerének a növekedése során a tartályt ne nyomhassa.
 • Lejtős környezetben szakember segítségét kell hívni, hogy megállapítsa, kell-e a tartály 5m-es környezetében támasztófalat építeni.

Telepítés

munkagödör

 • A munkagödör mérete minden irányban 0,3m-rel legyen nagyobb a tartály maximális méretétől. Erre a munkavégzés valamint ágyazati anyag fel és visszatöltésének, továbbá a tömörítésnek a helyigénye miatt van szükség. 
 • Célszerű a munkagödör falát ferdére kialakítani az omlásveszély elkerülése érdekében. (A fal ferdesége 35-80°) 
 • A tartálynak legalább 15cm-es ágyazatot kell kialakítani, és legfeljebb 30cm-es földréteg fedheti. 
 • A munkagödörben az ágyazatot sóderből tanácsos kialakítani, melyet tömöríteni kell (háromszoros gépi döngölés, vagy ennek megfelelő kézi döngölés). FONTOS: az ágyazatban nem lehetnek éles kövek, kitüremkedések! 
tartály pozicionálás, csatlakozások kialakítása 
 • A munkagödörbe hevederekkel kell leereszteni a berendezést. Ezt követően meg kell győződni, annak vízszintességéről. FONTOS: a tartály emelőfülei, csak a tartály üres állapotában használhatóak! 

feltöltés, tömörítés

 • Engedje fel a tartályt vízzel kb, a feléig. 
 • Ezt követően zárja le a tartály nyílását, hogy a későbbi munkálatok során szennyeződés ne kerülhessen a berendezésbe. 
 • A tartály körül a gödröt egyenletesen, töltse fel 10cm-es rétegenként homok, homok-sóder keverékkel. FONTOS: Minden réteg kézzel legyen tömörítve, a gépi tömörítés TILOS! A munkagödörből kitermelt földet a tartály közelében TILOS visszatölteni! 
 • Amikor az ágyazat feltöltése már a berendezésben lévő víz magasságával egy magasságba esik, akkor lehet a berendezés, be- és kivezető csöveit csatlakoztatni, ezeket lezárni, és a tartályt a teljesen feltölteni vízzel. 
 • Ezt befejezve folytatható az ágyazat további feltöltése 
 • A berendezés csöveinek úgy kell illeszkedniük, hogy azok ne feszüljenek, és megfelelően legyenek rögzítve. 
 • A felső 0,2m-es réteget fel lehet tölteni a korábban kitermelt talajjal, de az nem tartalmazhat, éles, hegyes köveket. 

Vezérlőszekrény

A kapcsolószekrényt a szennyvíztisztítóhoz rögzített tartóoszlophoz kell a mellékleten biztosított csavarokkal rögzíteni, valamint biztosítani kell 3x0,75-ös MTK földkábellel az elektromos hálózatra való csatlakozást.
Az elektromos bekötést csak szakember végezheti. A berendezést minden esetben fixen kell rákötni az elektromos hálózatra.
A bekötésnél azt kell megfigyelni, hogy a berendezés és a vezérlőszekrény számozott csonkjai helyesen legyenek összekötve. 

A készülék kizárólag 230V-os védőföldeléses elektromos rendszerről működtethető. Az esetlegesen előforduló feszültég ingadozás elhárítása az üzemeltető feladata.
A szennyvíztisztító kisberendezés üzembe helyezésekor el kell készíteni az érintésvédelmi jegyzőkönyvet, melynek megőrzése az üzemeltető feladata. 

A készüléken csak áramtalanított állapotban lehet bármiféle munkához hozzákezdeni. 

Próba

A próba célja, hogy a tiszta vízzel feltöltött berendezésben ellenőrizzük a levegőztető rendszert és a recirkulációs szivattyút. A vizsgálat sikeres lezárása után a POLIDOX berendezést rá lehet kötni a szennyvízhálózatra. 
 

Működése

 • Előülepítő: durva, mechanikus tisztító rész. Feladata a háztartási szennyvízben található szennyeződések mechanikus kiszűrése és a biológiai lebomlás közben létrejött fölös iszap tárolása. 
 • Aerob medence (reaktor tér): itt megy végbe a komplett biológiai lebomlás, valamint a komplett nitrifikáció.
 • Utóülepítő: kiszűri az ülepíthető anyagokat és az iszapot. A leülepedett szennyvíziszapot az ebben a térben elhelyezett mamutszivattyú visszajuttatja az aerob térbe, ahol az újra bekapcsolódik a tisztítási folyamatba. 
A tisztítóberendezés különálló terei között a szennyvíz gravitációsan közlekedik. Ebbe a folyamatba besegít egy mamutszivattyú is, melyet a szennyvíztisztító berendezéshez tartozó elektronika vezérel. Végül a tisztított szennyvíz gravitációsan jut ki a készülékből. Az oldott oxigént, mely az oxidációhoz szükséges sűrített levegővel biztosítjuk. Ezt egy membrán-kompresszor állítja elő, mely a vezérlőegységgel együtt a vezérlőszekrényben található. A sűrített levegő csődiffúzoron keresztül jut az aerob térbe. 
 
A szennyvíztisztító kisberendezés levegőellátását, és a mamutszivattyúk megfelelő időközönkénti működtetését a vezérlő rendszer biztosítja. Ez a rendszer működtethető manuálisan illetve automatikusan. Automatikus üzemben a szivattyúk és a levegőztető egységek egy, a vezérlő egységben előre meghatározott program szerint működnek a következők szerint: 
 • a mamutszivattyú az előülepítőből az aerob térbe juttatja a szennyvizet 
 • a levegőztető egységet a vezérlés a meghatározott program szerint kapcsolja ki és be (működteti) auto módban 
 • a mamutszivattyút az iszapkeringető kapcsolja be, minden második óraváltáskor 
A berendezésben anaerob körülmények között zajlik az iszap stabilizálódása az iszaptárolós előülepítő medence részben. LE függvényében 1-1,5 év ideig lehet a az iszap ebben a részben. Az iszap stabilitása ekkor a legkedvezőbb. Végül a stabilizált iszap szippantással eltávolítható.
A folyamat során megtisztult szennyvíz egy szikkasztó mezőn keresztül elszikkasztható.
 

Letölthető dokumentációk


Kapcsolat

4181 Nádudvar, Kabai út 62.

Tel: +36 54 480 666

Fax: +36 54 480 233

Email: polyduct@polyduct.hu

Web: www.szennyviztisztito.com> Típus engedélyezési terv


Az EN 12566-3 európai szabványnak megfelel
KSzGySz