VERA4_edited.jpg

POLYDOX szennyvíztisztítók

Szennyvíztisztító kisberendezés: 

Olyan kisberendezés (műtárgy), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, teljes értékű biológiai tisztítási folyamattal a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít.

oldómedence.png

673.418,- Ft

1.400.302,- Ft

4.038.600,- Ft

6.303.518,- Ft

Kérjen Tőlünk személyre szabott árajánlatot!
Ingatlan típusa
Napi maximális vízfogyasztás
Milyen jellegű a talaj, ahová telepíteni kívánja a berendezést:
Van-e talajvíz?

Berendezéseink/Aktuális bruttó áraink

POLYDOX 6 szennyvíztisztító

POLYDOX 12 szennyvíztisztító

POLYDOX 30 szennyvíztisztító

POLYDOX 50 szennyvíztisztító

Kérjen egyedi árajánlatot munkatársainktól.

Fontos tudnivalók

 

Engedélyezés: 

500 m3 / év várható kibocsátás alatt az illetékes jegyzőhöz kell fordulni, tehát jegyzői hatáskör az engedélyezés, amennyiben lakossági, saját célú a szennyvízkibocsátás és szikkasztásra vagy gyökérzónában elszivárogtatásra kerül a tisztított víz.

Szikkasztómező-szikkasztóárok:

A talaj vízelvezető képességét kihasználva a jogszabályban rögzített határértékeknek megfelelő, környezetre teljesen ártalmatlan tisztított víz elszivárogtatása. Az eljárás lényege a szennyvíz teljes tisztítása (anaerob-aerob körülmények között egyaránt) után a tisztított víz szikkasztása, gyökérzónába vezetése. Alkalmazása csak egyedi szennyvíztisztító kisberendezések esetében lehetséges, oly módon, hogy az elfolyó vízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen!